Gegevensbeschermingsbeleid

Bedankt voor je interesse in SCHOTT. Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom nemen wij de bescherming van je persoonsgegevens serieus en willen wij dat je je veilig voelt wanneer je onze website bezoekt.

Tijdens je bezoek aan onze website kunnen persoonsgegevens gedeeltelijk worden verzameld.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die voor SCHOTT van toepassing zijn. Door middel van dit gegevensbeschermingsbeleid willen we je informeren over de gegevens die wij tijdens je bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

 
I. Wie werkt er met je persoonsgegevens?

SCHOTT AGG is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Ons bedrijf heeft eigen filialen in verschillende landen. Deze bedrijven kunnen je persoonsgegevens verwerken als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met dit document.

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Duitsland

E-mail: info@schott.com
Website: www.schott.com

Bestuur van SCHOTT AG:
Dr. Frank Heinricht (voorzitter)
Hermann Ditz
Dr. Heinz Kaiser
Dr. Jens Schulte

Je persoonsgegevens kunnen door onze partners alleen verder worden verwerkt op basis van een gegevensbeschermingsovereenkomst, die je privacy waarborgt. Meer informatie vind je in sectie X. van dit document.

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan al je vragen beantwoorden over de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Christoph Dahl
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Duitsland

E-mail: info.datenschutz@SCHOTT.com

 

III. Aanbieden van de website en aanmaken van logbestanden
1. Omschrijving en omvang van gegevensverwerking

Telkens als een gebruiker een pagina van SCHOTT bezoekt en zo online inhoud opvraagt, worden de toegangsgegevens met betrekking tot deze handeling opgeslagen op onze server in een logbestand.

Elk record bestaat uit:

 • De pagina waarop het bestand is opgevraagd
 • De naam van het bestand
 • De tijd en datum van het verzoek
 • Toegangsstatus (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden, etc.)
 • Een omschrijving van de gebruikte webbrowser
 • Het IP-adres van de client

Je gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Je gegevens worden niet in combinatie met andere persoonsgegevens opgeslagen.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is: artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de inhoud van de website aan je computer te kunnen leveren. Om dit te doen, moet je IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen worden.

We slaan logbestanden op om de werking van de website te garanderen. Bovendien helpen je gegevens ons om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Je gegevens worden in deze context niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden vormen de basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van je gegevens volgens artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

4. Duur van de opslag

Je gegevens worden meteen verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn om het doeleinde te bereiken. Dit is het geval wanneer je sessie afgelopen is. Gegevens die zijn opgeslagen in logbestanden worden uiterlijk na 90 dagen gewist. Aanvullende opslag is mogelijk. In dit geval worden je IP-adressen verwijderd of geanonimiseerd zodat ze niet meer kunnen worden herleid naar een specifieke persoon.

 

5. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Het verzamelen van je gegevens voor het aanbieden van onze website en het opslaan van je gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van onze website. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit gebruik van je gegevens of om te eisen dat deze gegevens worden gewist.

 

IV. Gebruik van cookies
1. Omschrijving en omvang van gegevensverwerking

De website van SCHOTT maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op een computer via een internetbrowser. Elke cookie bevat een unieke tekenreeks waaraan de website de browser kan herkennen wanneer de website opnieuw wordt geopend.

Hier kun je je voorkeuren aangeven voor specifieke categorieën cookies. Je kunt je cookie-instellingen altijd aanpassen.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Voor websiteanalyse- en marketingcookies is de rechtsgrond je toestemming (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG).

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Door gebruik te maken van cookies kan SCHOTT jou, als gebruiker van deze website, gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder cookies en maken zij het gebruik van websites gemakkelijker voor je. Dit doeleinde vormt de basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van je gegevens volgens artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Het doel van het gebruik van analysecookies is het verbeteren van de kwaliteit van de website en de inhoud hiervan. Via analysecookies komen we te weten hoe de website gebruikt wordt, zodat we ons aanbod steeds kunnen verbeteren.

 

4. Duur van de opslag

Cookies worden opgeslagen op je computer. Daarom heb je de volledige controle over het gebruik van deze cookies.

De geldigheid van sessiecookies is beperkt tot de duur van je bezoek aan onze portal. Deze worden automatisch verwijderd zodra je de browser sluit. Permanente cookies worden tijdelijk op je apparaat bewaard (maar niet langer dan 10 jaar) en worden niet verwijderd wanneer je de browser sluit.

 

5. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Je kunt de cookie-instellingen beheren via het cookievoorkeurenvenster op onze website. De verzameling van gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van gegevens in sessiecookies is essentieel voor de werking van de website. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit gebruik van je gegevens of om te eisen dat deze gegevens worden gewist.

Je kunt ook de instellingen van je internetbrowser aanpassen om de opslag van cookies te voorkomen of al geplaatste cookies te verwijderen.

 • Chrome: Klik bovenaan de adresbalk op het slotje (voor pagina's met een SSL-certificaat) of het informatiepictogram (i).
 • Firefox: Klik op het pictogram naast het webadres in de linkerbovenhoek. Klik op Beschermingsinstellingen. Cookiebeheer is te vinden onder Privacy & Beveiliging.
 • Internet Explorer: Klik op tandwielpictogram en selecteer Internetopties. Klik op het tabblad Privacy. Onder Instellingen vind je de knop Geavanceerd met opties voor cookiebeheer.

Let op: als je sessiecookies blokkeert, worden sommige pagina's mogelijk niet correct weergegeven.

 

V. Websiteanalyse
1. Analysediensten die worden aangeboden door Google

Tenzij anders aangegeven is de aanbieder van de hieronder vermelde diensten: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

a) Google Analytics

Voor deze website gebruiken we Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google voor het bijhouden van statistieken.

Google analyseert je gebruik van deze website namens ons. Hiervoor gebruiken we cookies zoals hierboven beschreven. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van onze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken echter de functie '_anonymizeIp ()', waardoor IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte op voorhand worden verkort, zodat ze onmogelijk rechtstreeks te herleiden zijn tot een specifieke persoon. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Het IP-adres dat wordt geleverd door Google Analytics als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. 

Je vindt de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid via

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
of via
https://www.google.com/intl/en/policies/

b) Google Analytics Audiences

Op deze website gebruiken we de dienst 'Google Analytics Audiences'. Het doel van deze dienst is de weergave van op interesse gebaseerde advertenties aan gebruikers. Hiervoor is het noodzakelijk om het gebruik van de website te analyseren aan de hand van cookies. In deze cookies zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Als je andere websites bezoekt die ook gebruikmaken van deze diensten, krijg je advertenties te zien die overeenkomen met je eerdere interesses. Het kan niet uitgesloten worden dat je gegevens worden doorgegeven aan de VS.

Meer informatie vind je hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads.

c) Google Tag Manager

Voor transparantiedoeleinden willen we je erop wijzen dat we Google Tag Manager gebruiken op deze website. Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Dit maakt het eenvoudiger voor ons om onze tags te integreren en beheren. 

Tags zijn kleine stukjes code die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, de impact van online advertenties en sociale kanalen te analyseren, remarketing en targeting mogelijk te maken en websites te testen en te optimaliseren. 

We gebruiken de Tag Manager voor de Google-diensten Google Analytics en GA Audience. Als je een deactivering hebt uitgevoerd, zal de Google Tag Manager deze deactivering herkennen. Ga voor meer informatie over Google Tag Manager naar: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ 

 

2. Doel van de gegevensverwerking

De door Google verzamelde gegevens over je gebruik van deze website (bijv. de doorverwijzende URL, de bezochte pagina's, de door je gebruikte webbrowser, je taalinstelling, het door je gebruikte besturingssysteem of je beeldschermresolutie) worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen en geanalyseerd. Het resultaat wordt in anonieme vorm aan ons ter beschikking gesteld. Daarnaast maken delen van deze pagina gebruik van de demografische rapporten van Google Analytics, die gebruikmaken van de op interesses gebaseerde advertentiegegevens van Google en bezoekersgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses).

 

3. Duur van de opslag

Cookies worden opgeslagen op je computer en hiervandaan doorgestuurd naar ons. Daarom heb je als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Je kunt de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken aan de hand van de instellingen van je internetbrowser. Je kunt cookies die opgeslagen zijn op je computer altijd verwijderen.

 

4. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Je kunt de instelling voor alle analysecookies beheren via het cookievenster op onze website. Je kunt de opslag van cookies ook voorkomen via je browserinstellingen. Let op: als je dit doet, kun je mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken.

 

VI. Marketing

Afhankelijk van je toestemming kunnen je bezoeken aan de website geregistreerd worden via marketingcookies, evenals anonieme gegevens over het gebruik van de website, en doorgegeven worden aan de volgende remarketingdiensten:

 

1. Gebruikte diensten

a) Google Ads Remarketing

Wij gebruiken de remarketingfunctie binnen de dienst Google Ads. Met de remarketingfunctie kunnen we gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in Google Zoeken, op YouTube of op andere websites) advertenties laten zien op basis van hun interesses. 

Voor dit doeleinde worden de interacties van gebruikers met onze website geanalyseerd (bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd is) om gebruikers gerichte reclame te kunnen tonen op andere pagina's, ook nadat zij onze website hebben verlaten. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het advertentienetwerk van Google bezoeken. Dit nummer is een cookie en wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een unieke webbrowser op een bepaald apparaat te identificeren en niet om een persoon te identificeren: er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

b) Google Ads Conversion

We gebruiken de diensten van Google Ads Conversion om met behulp van advertenties (zogenaamde Google Ads) op externe websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Aan de hand van de gegevens uit reclamecampagnes kan worden nagegaan hoe succesvol afzonderlijke reclameactiviteiten zijn. Wij streven er daarbij naar om je alleen advertenties te tonen waarin je geïnteresseerd bent en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde 'Ad Servers'. De ad-servercookies bepalen parameters om succes te meten, zoals getoonde advertenties of kliks door gebruikers. Als je onze website bezoekt via een advertentie van Google, slaat Google Ads een cookie op je computer op. Deze cookies verliezen normaliter na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om je persoonlijk te identificeren. Voor deze cookies worden de unieke cookie-ID, het aantal getoonde advertenties per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na vertoning) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) gewoonlijk als analyseparameters opgeslagen.

Met deze cookies kan Google je internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's op de website van een adverteerder bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de adverteerder zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke advertentieklant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van advertentieklanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclameactiviteiten. We ontvangen alleen statistische analyses van Google. Met deze analyses kunnen wij nagaan welke van de reclameactiviteiten het meest doeltreffend zijn. Wij ontvangen verder geen gegevens uit het gebruik van de advertenties. In het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

Door de gebruikte marketingtools brengt je browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel en informeren je daarom op basis van de kennis die wij hebben: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat je een bepaald onderdeel van onze website hebt aangevraagd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als je geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan je account koppelen. Zelfs als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, kan de dienstverlener je IP-adres achterhalen en opslaan.

c) Google Campaign Manager (voorheen DoubleClick by Google)

Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren en om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren te zien krijgt.

Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven, om zo te voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om conversiecijfers met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later via dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt om daar iets te kopen. Volgens Google bevatten de cookies van Campaign Manager geen persoonsgegevens.

Vanwege de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch rechtstreeks verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel en informeren je daarom op basis van de kennis die wij hebben: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat je een bepaald onderdeel van onze website hebt aangevraagd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als je geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan je account koppelen. Zelfs als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, kan de dienstverlener je IP-adres achterhalen en opslaan.

Daarnaast kunnen wij met de gebruikte cookies van Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) nagaan of je handelingen uitvoert op onze website nadat je een van onze (video)advertenties op Google of een ander platform via Campaign Manager hebt geopend of hebt geklikt (conversietracking). Campaign Manager gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen op welke inhoud op onze websites je hebt geklikt, zodat we je later gerichte advertenties kunnen sturen.

Ga voor meer informatie over Campaign Manager naar https://www.google.de/doubleclick en voor het algemene privacybeleid van Google naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Of ga naar de website van Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org.

d) BingAds

Op deze website gebruiken we ook de dienst 'BingAds'. BingAds is een conversie- en trackingdienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft').

Microsoft plaatst cookies op de apparaten van gebruikers om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Dit geldt als de gebruiker op onze website terecht is gekomen via een BingAds-advertentie. Dit geeft ons alleen informatie over het totale aantal gebruikers dat op een dergelijke advertentie heeft geklikt. Er worden geen IP-adressen opgeslagen en er worden geen persoonsgegeven over de identiteit van onze gebruikers gedeeld.

e) LinkedIn Insight

We gebruiken de retargeting-tool en conversietracking van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn'). Voor dit doel maakt onze website gebruik van de LinkedIn Insight Tag, waarmee LinkedIn statistische, gepseudonimiseerde gegevens over je bezoek en gebruik van onze website kan verzamelen en ons op basis van deze gegevens geaggregeerde statistieken te verstrekken. De volgende gegevens worden verzameld:

 • LinkedIn gebruikers-ID (cookie-ID)
 • IP-adres
 • Metagegevens van het websitebezoek, bijv. browsertype, bezochte website

Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om je aanbiedingen en aanbevelingen aan te bieden op basis van je interesses nadat je informatie hebt ingewonnen over bepaalde diensten, informatie en aanbiedingen op de website. Deze gegevens worden opgeslagen in een cookie.

 

2. Doel van de gegevensverwerking

Met deze functie kunnen we je doelgerichter benaderen door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van SCHOTT te tonen terwijl je andere sites bezoekt.

 

3. Duur van de opslag

Cookies worden opgeslagen op je computer en hiervandaan doorgestuurd naar onze website. Daarom heb je als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Je kunt de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken aan de hand van de instellingen van je internetbrowser. Je kunt cookies die opgeslagen zijn op je computer altijd verwijderen.

 

4. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Je kunt de instelling voor alle marketingcookies beheren via het cookievenster op onze website. Je kunt de opslag van cookies ook voorkomen via je browserinstellingen. Let op: als je dit doet, kun je mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken.

 

VII. Contactformulier en contact opnemen via e-mail 
1. Omschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website biedt de mogelijkheid om gemakkelijk contact op te nemen met SCHOTT via e-mail. Als je deze functie gebruikt, worden de ingevoerde contactgegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Daarnaast kunnen nog andere gegevens worden verzameld, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt. Wanneer je het bericht verzendt, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Tijd en datum van registratie

Binnen deze context geven wij geen gegevens door aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Je kunt echter wel toestemming geven voor het ontvangen van informatie rondom gespecialiseerde glasproducten en glaskeramiek van SCHOTT. Als je deze optie in een specifiek formulier aantreft, worden je gegevens verwerkt in overeenstemming met de bijbehorende toestemming.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is je toestemming (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG).

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die worden doorgegeven bij het verzenden van een e-mail is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Als het doeleinde van het e-mailcontact de uitvoering van een overeenkomst is, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens uit de invoervelden alleen om het contact te verwerken. In het geval dat je contact opneemt via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

Het doeleinde van de verwerking van overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, is om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 

4. Duur van de opslag

Je gegevens worden meteen verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn om het doeleinde te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Voor je persoonsgegevens uit het contactformulier en die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met je is beëindigd. Het gesprek wordt beschouwd als beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

Aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na 90 dagen verwijderd.

 

5. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Uiteraard kun je altijd je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Als je per e-mail contact met ons opneemt, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van je persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet voortgezet worden.

 

VIII. Nieuwsbrief
1. Omschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website kun je je abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief, worden de contactgegevens die je in de invoervelden invoert aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Op het moment dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Tijd en datum van registratie

Als deel van het registratieproces geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens om informatie te ontvangen rondom gespecialiseerde glasproducten en glaskeramiek van SCHOTT. In het bijzonder geef je deze toestemming:

'Ik ga ermee akkoord dat SCHOTT AG mij e-mails stuurt met informatie over gespecialiseerde glas- en glaskeramische producten. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Na registratie kan ik deze toestemming op elk moment intrekken.'

Je kunt je toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@mailing.schott.com of per fax of post. Daarnaast kun je deze toestemming intrekken door gebruik te maken van de afmeldingslink in elke marketing-e-mail die je van ons ontvangt.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doeleinde van het verzamelen van je e-mailadres is de toezending van de nieuwsbrief en om reclame te maken voor ons productaanbod. Het verzamelen van overige persoonsgegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 

4. Duur van de opslag

Je gegevens worden meteen verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn om het doeleinde te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Je e-mailadres wordt dus bewaard zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

 

5. Bezwaar tegen verwerking en wissing

Uiteraard kun je altijd je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

 

 

IX. Diensten van derden

Op bepaalde delen van onze website hebben we inhoudselementen opgenomen die we verkrijgen van derden ('externe leveranciers').

 

1. Omschrijving en omvang van gegevensverwerking

Voor deze integratie is het noodzakelijk dat de externe leveranciers van deze inhoud je IP-adres verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud of functies weer te geven. 

 

2. Rechtsgrond en doeleinde voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG en ons gerechtvaardigde belang om efficiënte, betaalbare en veilige diensten te leveren.

 

3. Gebruikte diensten van derden

a) Google Maps

We maken gebruik van de kaarten uit de dienst 'Google Maps' van Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die niet zonder hun toestemming worden verzameld (normaliter op grond van de instellingen van hun mobiele toestel).

Hier vind je meer informatie over deze dienst: https://policies.google.com/privacy. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens door deze plug-in te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b) YouTube-video's 

We maken gebruik van video's, die opgeslagen zijn op http://www.YouTube.com, maar rechtstreeks op onze website afgespeeld kunnen worden. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube') is de beheerder van de noodzakelijke software voor de noodzakelijke plug-in.

We integreren deze video's met de optie 'extended data protection mode'. Hierdoor ontvangt YouTube geen gegevens over jou als gebruiker als je de video's niet afspeelt. Alleen wanneer je de video's afspeelt, ontvangt YouTube de informatie dat je de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of je een gebruikersaccount bij YouTube hebt waarop je bent ingelogd of niet.

Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens rechtstreeks aan je account gekoppeld. Als je niet wilt dat je profiel geassocieerd wordt met YouTube, moet je uitloggen voordat je op de knop drukt. YouTube slaat je gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website om aan je behoeften te voldoen. Deze analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen. Neem contact op met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in hun privacybeleid. Hier vind je ook meer informatie over je rechten en instellingen om je privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Captcha's

In bepaalde gevallen gebruikt deze website Google reCAPTCHA v2 om te voorkomen dat automatische programma's/bots tekstvelden gebruiken. Dit verhoogt de veiligheid van onze website en vermindert spam. Dit is ook een van onze rechtmatige belangen en zorgt dat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. De verzamelde gegevens zijn hardware- en softwaregegevens, zoals apparaat- en toepassingsgegevens, en de resultaten van veiligheidscontroles. Deze informatie wordt doorgegeven naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze gegevens worden niet gebruikt om persoonlijke advertenties aan te bieden. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. Meer documentatie is hier beschikbaar: https://developers.google.com/recaptcha/ en https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

d) 'Social Feed' van POWR

Om onze berichten op sociale media zo goed mogelijk aan te bieden, gebruiken wij de app 'Social Feed'. De aanbieder is POWR Inc. De app verwerkt zelf geen persoonsgegevens.

Er is ook geen rechtstreekse integratie met socialemediakanalen. De geïntegreerde socialemediakanalen ontvangen dus geen gegevens over jou als gebruiker als je niet op de berichten klikt. Wij wijzen hier uitdrukkelijk op vóór de weergave van externe inhoud en de doorgifte van persoonsgegevens aan het desbetreffende socialemediakanaal. Je kunt dan vrijwillig instemmen met de gegevensoverdracht en de inhoud bekijken door op de bijbehorende knop te klikken. Pas dan ontvangt het betreffende socialemediakanaal de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of je een gebruikersaccount hebt bij het desbetreffende socialemediakanaal of momenteel bent ingelogd op het kanaal.

Je kunt er ook voor kiezen om permanent toestemming te geven voor de weergave van ingesloten inhoud op socialemediakanalen. Deze keuze wordt dan permanent opgeslagen in je internetbrowser. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De volgende socialemediakanalen zijn geïntegreerd in de app 'Social Feed':

 • Instagram: https://www.instagram.com/schottceran/
 • Facebook:
  • https://www.facebook.com/SCHOTT.CERAN
  • https://www.facebook.com/SCHOTT.CERAN.international/
 • Pinterest: https://www.pinterest.de/schottceran/
 • Youtube: https://www.youtube.com/c/Schottceran-int

Details over het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en het type, de omvang en het doel van het gebruik hiervan door de exploitant van het desbetreffende socialemediakanaal zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende exploitant:

 • Instagram - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland - https://help.instagram.com/155833707900388
 • Facebook - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland - https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
 • Pinterest - Pinterest Europe Ltd., Palmerston Hous, 2nd Floor, Fenian, Street, Dublin 2, Ierland – https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
 • YouTube - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ierland - https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf

 

X. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens

SCHOTT is een wereldwijd opererend concern met grensoverschrijdende, juridisch onafhankelijke bedrijven, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen.

De op deze websites verzamelde gegevens worden steeds door SCHOTT AG verzameld en verwerkt. Indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsprocessen worden je gegevens gedeeld met gelieerde ondernemingen.

In het kader van onze dienstverlening kunnen je gegevens onder bepaalde omstandigheden ook worden doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de orderverwerking, zoals IT-dienstverleners. De overdracht van persoonsgegevens aan deze derden is beperkt tot de informatie die noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst. We zien erop toe dat deze overdracht gebeurt met inachtneming van de noodzakelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen. SCHOTT zal je persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden die zich ertoe verbonden hebben je gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast kan SCHOTT door een gerechtelijk bevel gedwongen worden om je gegevens en bijbehorende informatie openbaar te maken. Eveneens behouden wij ons het recht voor je gegevens te gebruiken om ons te verdedigen tegen juridische claims. In geval van een overname of fusie met een andere onderneming kan het nodig zijn je gegevens te verstrekken of door te geven aan (potentiële) kopers. SCHOTT zal in dit geval het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming nastreven en alle wettelijke voorschriften naleven.

 

XI. Je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens
1. Recht op informatie

Je hebt altijd zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Daarnaast kun je uiteraard gebruikmaken van je recht op grond van artikel 15 van de AVG en door middel van een schriftelijk verzoek met bewijs van je identiteit aan SCHOTT verzoeken om te bevestigen of en welke persoonsgegevens over jou door ons worden verwerkt.

 

2. Recht op rectificatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens bij SCHOTT te rectificeren of aan te vullen indien je verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij moeten deze gegevens dan onmiddellijk corrigeren.

 

3. Recht op wissing

Uiteraard kun je ons altijd vragen om je persoonsgegevens te verwijderen.

 

4. Recht om toestemming op basis van de gegevensbeschermingsverklaring in te trekken

Je kunt ook altijd je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking, die tot het moment van intrekken op basis van je toestemming wordt uitgevoerd.

 

5. Recht op beperking van de verwerking

Daarnaast heb je volgens artikel 18 van de AVG het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.

 

6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, werkt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien je van mening bent dat de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.