Chính sách bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi rất vui khi bạn quan tâm đến SCHOTT. Đối với chúng tôi, công tác bảo vệ dữ liệu rất quan trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn để bạn an tâm khi truy cập trang web của chúng tôi.

Trong quá trình truy cập trang web của chúng tôi, một phần dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung và phù hợp với các điều khoản bảo vệ dữ liệu của từng quốc gia cụ thể được áp dụng cho SCHOTT. Bằng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thông tin chúng tôi thu thập được trong quá trình bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó.

 
I. Ai sẽ làm việc với dữ liệu cá nhân của bạn?

SCHOTT AG là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Công ty chúng tôi có các chi nhánh ở các quốc gia riêng lẻ; các công ty này có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với vai trò là người xử lý hoặc người kiểm soát chung phù hợp với tài liệu này.

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany

E-Mail: info@schott.com
Website: www.schott.com

Hội đồng quản trị SCHOTT AG:
Tiến sĩ Frank Heinricht (Chủ tịch)
Hermann Ditz
Tiến sĩ Heinz Kaiser
Tiến sĩ Jens Schulte

Các đối tác của chúng tôi chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên thỏa thuận bảo vệ dữ liệu để đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần X. của tài liệu này.

 

II. Tên và địa chỉ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn về quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Christoph Dahl
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany

E-Mail: info.datenschutz@SCHOTT.com

 

III. Tình hình trang web và tạo tệp nhật ký (log file)
1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Mỗi lần người dùng truy cập một trang nội dung trực tuyến từ SCHOTT, dữ liệu truy cập liên quan đến quy trình này sẽ được lưu trữ trong log file trên máy chủ của chúng tôi.

Mỗi tệp lưu trữ bao gồm:

 • Trang mà tệp tin được yêu cầu
 • Tên của tệp tin
 • Ngày và giờ yêu cầu
 • Trạng thái truy cập (chuyển tệp tin, không tìm thấy tệp tin, v.v.)
 • Mô tả về loại trình duyệt web đã sử dụng
 • Địa chỉ IP của máy khách

Dữ liệu của bạn cũng sẽ được lưu trữ trong các tệp tin nhật ký thuộc hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu của bạn không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác.

 

2. Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý của quy trình lưu trữ dữ liệu và nhật ký nằm ở Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung.

 

3. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ tạm thời địa chỉ IP để chuyển trang web đến máy tính của bạn. Để thực hiện quá trình này, địa chỉ IP của bạn phải được lưu trữ trong suốt thời gian phiên truy cập.

Chúng tôi lưu trữ các tệp tin nhật ký để đảm bảo chức năng của trang web. Ngoài ra, dữ liệu của bạn sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa trang web và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Việc đánh giá dữ liệu cho mục đích tiếp thị không diễn ra trong trường hợp này. Mục đích của những quy trình này nhằm đặt cơ sở cho quyền lợi chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa ngay khi mục đích thu thập dữ liệu không còn cần thiết nữa. Đây là những gì sẽ xảy ra khi phiên truy cập của bạn kết thúc. Đối với dữ liệu được lưu trữ trong tệp tin nhật ký, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau tối đa 90 ngày. Thời hạn lưu trữ có thể được kéo dài. Trong trường hợp này, địa chỉ IP của bạn sẽ bị xóa hoặc bị loại bỏ để không còn được gán cho một cá nhân cụ thể nào khác.

 

5. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Để vận hành trang web, chúng tôi cần thu thập dữ liệu của bạn để cung cấp thông tin cho trang web và lưu trữ dữ liệu trong các tệp tin nhật ký. Do đó, bạn không thể phản đối việc sử dụng dữ liệu này hoặc yêu cầu xóa các tệp tin dữ liệu.

 

IV. Về việc sử dụng các cookie
1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Các trang web SCHOTT sử dụng cookie. Cookie là các tệp tin văn bản được lưu trữ trên hệ thống máy tính thông qua một trình duyệt Internet. Mỗi cookie chứa một chuỗi đặc trưng chỉ có thể nhận dạng trình duyệt khi trang web được mở lại.

Bạn có thể thu hẹp tùy chọn của mình đối với các danh mục cookie cụ thể tại đây. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào.

 

2. Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie cần thiết nằm ở Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Đối với phân tích trang web và các cookie tiếp thị, cơ sở pháp lý phụ thuộc vào sự chấp thuận của bạn (Điểm a, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung).

 

3. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Bằng cách sử dụng cookie, SCHOTT cung cấp cho bạn, với tư cách là người dùng của trang web, các dịch vụ thân thiện với người dùng hơn, Bạn không thể trải nghiệm những dịch vụ này nếu không có cookie, ngoài ra cookie giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn. Đây là cơ sở cho quyền lợi chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu của bạn theo Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung.

Mục đích của việc sử dụng các cookie phân tích là để cải thiện chất lượng và nội dung trang web của chúng tôi. Thông qua các cookie phân tích, chúng tôi sẽ biết được cách người dùng sử dụng trang web, từ đó có thể liên tục tối ưu hóa trang web của mình.

 

4. Thời gian lưu trữ

Cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn. Do đó, bạn toàn quyền kiểm soát việc sử dụng các cookie này.

Hiệu lực của cookie trong từng phiên truy cập sẽ được giới hạn trong thời gian bạn truy cập vào cổng thông tin của chúng tôi. Chúng sẽ được tự động xóa khi bạn thoát khỏi trình duyệt. Các cookie cố định được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong một quãng thời gian, nhưng không quá 10 năm và sẽ không bị xóa ngay cả khi đóng trình duyệt.

 

5. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Bạn có thể quản lý cài đặt cookie thông qua hộp tùy chọn cookie trên trang web của chúng tôi. Để vận hành trang web, chúng tôi cần thu thập dữ liệu để cung cấp thông tin cho trang web và lưu trữ dữ liệu trong cookie phiên truy cập. Do đó, hành vi phản đối việc sử dụng dữ liệu này hoặc yêu cầu xóa các tệp tin dữ liệu sẽ không được thực hiện.

Bạn cũng có thể sử dụng cài đặt của trình duyệt Internet để ngăn chặn tùy chọn lưu trữ cookie hoặc xóa cookie đã thiết lập bất kỳ lúc nào.

 • Chrome: Ở đầu thanh địa chỉ, nhấn vào biểu tượng ổ khóa (trong các trang được chứng nhận SSL) hoặc biểu tượng thông tin (i).
 • Firefox: Nhấn vào biểu tượng nằm cạnh địa chỉ web ở góc trên cùng bên trái. Tìm theo hộp chọn ở bên phải và chọn “Thông tin khác”. Quản lý cookie nằm trong “Quyền riêng tư & Lịch sử”.
 • Internet Explorer: Chọn Công cụ> Tùy chọn Internet nằm trong biểu tượng bánh răng. Nhấn vào thẻ “Bảo mật”. Trong Cài đặt, bạn sẽ tìm thấy mục “Nâng cao” với các tùy chọn quản lý cookie.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn cookie phiên truy cập, một số trang web có thể sẽ hiển thị không chính xác.

 

V. Phân tích trang web
1. Các dịch vụ phân tích được Google cung cấp

Trừ khi có chú thích khác, nhà cung cấp các dịch vụ được liệt kê dưới đây là Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

a) Google Analytics

Với trang web này, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google để theo dõi các số liệu thống kê.

Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích quá trình sử dụng trang web của bạn. Trong quá trình này, chúng tôi sử dụng cookie như được mô tả ở trên. Thông tin do cookie tạo ra về việc sử dụng trang web của chúng tôi thường được gửi đến máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó.

Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng hàm “_anonymizeIp ()”, do đó, địa chỉ IP nằm trong các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia khác đã tham gia ký kết Hiệp định Khu vực Kinh tế Liên minh châu Âu sẽ được rút ngắn trước khi gửi để loại bỏ các kết nối cá nhân trực tiếp. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được rút ngắn tại đó. Địa chỉ IP do Google Analytics cung cấp sẽ không được hợp nhất với các dữ liệu Google khác. 

Bạn có thể tìm thấy Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật tại

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
hoặc tại
https://www.google.com/intl/en/policies/

b) Google Analytics Audiences

Trên trang web này, chúng tôi sử dụng dịch vụ “Google Analytics Audiences”. Mục đích của dịch vụ này là hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của người dùng. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi cần phân tích việc sử dụng trang web bằng cookie. Các cookie sẽ lưu trữ dữ liệu ẩn danh hoặc danh tính bí mật liên quan đến việc sử dụng trang web. Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu trữ. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào sử dụng các dịch vụ này, bạn sẽ thấy các quảng cáo tương ứng với sở thích trước đây của bạn. Không thể loại trừ khả năng dữ liệu của bạn sẽ được truyền sang Hoa Kỳ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://www.google.com/policies/technologies/ads.

c) Google Tag Manager

Vì lý do minh bạch, chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Tag Manager trên trang web này. Bản thân Google Tag Manager không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Dịch vụ này giúp chúng tôi tích hợp và quản lý các thẻ của mình dễ dàng hơn. 

Thẻ là những đoạn mã nhỏ được dùng để đo lưu lượng truy cập và hành vi của khách truy cập, nắm bắt sự ảnh hưởng của quảng cáo trực tuyến và các kênh mạng xã hội, thiết lập tiếp thị bám đuổi và nhắm mục tiêu, cũng như kiểm tra và tối ưu hóa trang web. 

Chúng tôi sử dụng Google Tag Manager cho các dịch vụ của Google, Google Analytics và GA Audience. Nếu bạn chọn hủy kích hoạt, Google Tag Manager sẽ nhận ra hành vi hủy kích hoạt này. Để biết thêm thông tin về Google Tag Manager, vui lòng xem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ 

 

2. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Thông tin được Google thu thập về việc bạn sử dụng trang web này (ví dụ: URL giới thiệu, các trang đã truy cập, trình duyệt web đã sử dụng, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành được sử dụng hoặc độ phân giải màn hình) sẽ được truyền tới máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ và phân tích tại đó, và kết quả được cung cấp cho chúng tôi ở hình thức ẩn danh. Ngoài ra, các phần của trang này cũng sử dụng báo cáo nhân khẩu học Google Analytics. Báo cáo này sử dụng dữ liệu quảng cáo dựa trên sở thích của Google và dữ liệu khách truy cập của bên thứ ba (chẳng hạn như tuổi, giới tính và sở thích).

 

3. Thời gian lưu trữ

Cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn và được truyền sang phía chúng tôi. Do đó, với tư cách là người dùng, bạn toàn quyền kiểm soát việc sử dụng các cookie này. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế quy trình truyền cookie. Bạn có thể xóa cookie đã lưu trên máy tính của mình bất kỳ lúc nào.

 

4. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Bạn luôn có thể quản lý tất cả các cài đặt cookie phân tích thông qua hộp tùy chọn cookie trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie bằng cách thiết lập cài đặt phù hợp với phần mềm trình duyệt của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm vậy, có thể bạn sẽ không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web này.

 

VI. Tiếp thị

Dưới sự cho phép của bạn, một số cookie tiếp thị nhất định có thể ghi lại các lượt truy cập của bạn vào trang web cũng như thu thập các dữ liệu ẩn danh về việc sử dụng trang web và chuyển chúng sang các dịch vụ tiếp thị bám đuổi (remarketing) dưới đây:

 

1. Các dịch vụ đã sử dụng

a) Google Ads Remarketing

Chúng tôi sử dụng chức năng tiếp thị bám đuổi trong dịch vụ Google Ads. Với chức năng tiếp thị bám đổi, chúng tôi có thể giới thiệu các trang web khác cho người dùng trang web của mình, trong phạm vi các quảng cáo thuộc mạng lưới quảng cáo của Google (trong tìm kiếm của Google, trên YouTube hoặc trên các trang web khác), dựa trên sở thích của người dùng đó. 

Vì mục đích này, các tương tác của người dùng trên trang web của chúng tôi sẽ được phân tích, chẳng hạn như những ưu đãi được người dùng quan tâm, để các quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng có thể hiển thị trên các trang web khác, ngay cả sau khi người dùng ngừng truy cập trang web của chúng tôi. Để thực hiện việc này, Google lưu trữ một con số trong trình duyệt của những người dùng đã truy cập vào các dịch vụ nhất định của Google hoặc trang web thuộc hệ thống quảng cáo hiển thị Google. Con số này, được gọi là “cookie”, được sử dụng để theo dõi lượt truy cập của những người dùng này. Con số này được sử dụng để nhận dạng một trình duyệt web duy nhất, trên một thiết bị cụ thể, và không được dùng để nhận dạng một người; dữ liệu cá nhân của con số này cũng không được lưu trữ.

b) Google Ads Conversion

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google Ads Conversion để giúp các ưu đãi của chúng tôi thu hút sự chú ý của người dùng bằng sự trợ giúp của phương tiện quảng cáo (còn gọi là Google Ads) ở các trang web bên ngoài. Trong bối cảnh phù hợp với dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo, chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của các biện pháp quảng cáo riêng lẻ. Như vậy, chúng tôi theo đuổi những lợi ích của việc chỉ hiển thị những quảng cáo mà bạn quan tâm và đạt được chi phí quảng cáo hợp lý.

Các phương tiện quảng cáo này được Google phân phối thông qua công cụ có tên gọi “Ad Servers - Máy chủ quảng cáo”. Các cookie của máy chủ quảng cáo xác định các thông số nhất định để đánh giá sự thành công, chẳng hạn như số lần hiển thị quảng cáo hoặc số lần nhấp chuột của người dùng. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo của Google, Google Ads sẽ lưu trữ một cookie trên máy tính của bạn. Những cookie này thường hết hiệu lực sau 30 ngày và không được dùng để nhận dạng cá nhân bạn. Đối với cookie này, ID cookie duy nhất, số lần hiển thị quảng cáo trên mỗi địa điểm (tần suất), lần hiển thị cuối cùng (liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi sau khi xem) và thông tin chọn không tham gia (chỉ ra rằng người dùng không còn muốn nhận thông tin nữa) thường được lưu trữ dưới dạng các giá trị phân tích.

Những cookie này cho phép Google nhận diện trình duyệt Internet của bạn. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định trên trang web của khách hàng quảng cáo và cookie được lưu trữ trên máy tính của họ chưa hết hạn, Google và khách hàng quảng cáo có thể nhận biết được người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang được quảng cáo đó. Mỗi khách hàng quảng cáo được chỉ định một cookie khác nhau. Do đó, cookie không có khả năng được theo dõi thông qua các trang web của khách hàng quảng cáo. Bản thân chúng tôi không thu thập hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong các phương pháp quảng cáo nói trên. Chúng tôi chỉ nhận các chỉ số thống kê và đánh giá từ Google. Những đánh giá này giúp chúng tôi xác định được phương pháp quảng cáo đặc biệt hiệu quả khi sử dụng. Chúng tôi không nhận thêm bất kỳ dữ liệu nào từ việc sử dụng các phương tiện quảng cáo; đặc biệt, chúng tôi không thể xác định người dùng bằng cơ sở thông tin này.

Vì các công cụ tiếp thị được sử dụng này, trình duyệt của bạn sẽ tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Google. Chúng tôi không can thiệp vào mức độ và các mục đích sử dụng khác của dữ liệu được Google thu thập thông qua công cụ này, và do đó chúng tôi xin được thông báo theo sự hiểu biết của chúng tôi: Bằng cách tích hợp Ads Conversion, Google nhận được thông tin là bạn đã sử dụng các phần liên quan trong trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký một dịch vụ của Google, Google có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp vẫn có thể tìm ra và lưu trữ địa chỉ IP của bạn.

c) Google Campaign Manager (trước đây gọi là DoubleClick by Google)

Trang web này cũng sử dụng công cụ tiếp thị trực tuyến Campaign Manager của Google. Campaign Manager sử dụng cookie để cung cấp các quảng cáo có liên quan đến người dùng, cải thiện báo cáo hiệu suất chiến dịch, hoặc hạn chế người dùng xem một quảng cáo nhiều lần.

Google sử dụng ID cookie để theo dõi sự xuất hiện của quảng cáo trong các trình duyệt, do đó hạn chế các quảng cáo này xuất hiện nhiều lần. Ngoài ra, Campaign Manager có thể sử dụng ID cookie để thu thập các chuyển đổi liên quan đến yêu cầu quảng cáo. Ví dụ trong trường hợp này: khi người dùng nhìn thấy một quảng cáo Campaign Manager và rồi truy cập vào trang web của nhà quảng cáo bằng cùng một trình duyệt và mua hàng trong trang web đó. Theo Google, cookie Campaign Manager không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Nhờ các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động kết nối trực tiếp với máy chủ Google. Chúng tôi không có bất kỳ can thiệp gì tới mức độ và các mục đích sử dụng khác của dữ liệu được Google thu thập bằng công cụ này, và do đó chúng tôi xin được thông báo theo sự hiểu biết của chúng tôi: Thông qua việc tích hợp Campaign Manager, Google nhận được thông tin khi bạn sử dụng các phần liên quan trong trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào quảng cáo từ chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký một dịch vụ của Google, Google có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp vẫn có thể tìm ra và lưu trữ địa chỉ IP của bạn.

Ngoài ra, sử dụng cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cho phép chúng tôi hiểu bạn có đang thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang web của chúng tôi hay không, sau khi bạn đã truy cập hoặc nhấp vào một trong các quảng cáo/video hiển thị của chúng tôi trên Google hay một nền tảng khác thông qua Campaign Manager (theo dõi chuyển đổi). Campaign Manager sử dụng cookie này để hiểu những nội dung bạn đã tương tác trên các trang web của chúng tôi, để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn sau này.

Để biết thêm thông tin về Campaign Manager, vui lòng truy cập https://www.google.de/doubleclick và chính sách bảo mật chung của Google tại https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web Sáng kiến quảng cáo qua mạng (NAI) tại http://www.networkadvertising.org.

d) BingAds

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ “BingAds” trên trang web này. BingAds là một dịch vụ theo dõi và chuyển đổi của Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”).

Microsoft thiết lập cookie trên thiết bị của người dùng để phân tích hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi. Thiết lập này giả định rằng người dùng đã truy cập trang web của chúng tôi thông qua một quảng cáo BingAds. Dịch vụ của BingAds chỉ cung cấp cho chúng tôi thông tin về tổng số người dùng đã bấm vào quảng cáo đó. Chúng tôi không lưu trữ địa chỉ IP cũng như không chia sẻ thông tin cá nhân về danh tính của người dùng.

e) LinkedIn Insight

Chúng tôi sử dụng công cụ bám đuổi và theo dõi chuyển đổi của LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (”LinkedIn”). Vì mục đích này, trang web của chúng tôi đã tích hợp dịch vụ LinkedIn Insight Tag, cho phép LinkedIn thu thập thông tin số liệu thống kê, bút danh về truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi từ bạn, và LinkedIn sẽ cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê tổng hợp dựa trên những thông tin này. Các thông tin được thu thập bao gồm:

 • ID người dùng LinkedIn (ID cookie)
 • Địa chỉ IP
 • Siêu dữ liệu (metadata) của lượt truy cập trang web, ví dụ: loại trình duyệt, trang web đã truy cập

Ngoài ra, thông tin này được sử dụng để cung cấp cho bạn các ưu đãi và khuyến nghị cụ thể về sở thích hoặc có liên quan đến sở thích của bạn, sau khi bạn đã tự tìm hiểu về các dịch vụ, thông tin và ưu đãi nhất định trên trang web. Thông tin này được lưu trữ trong một cookie.

 

2. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Với tính năng này, chúng tôi có thể cá nhân hóa mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn bằng cách hiển thị các quảng cáo từ SCHOTT đã được đo ni đóng giày và dựa trên sở thích của bạn, trong khi bạn đang truy cập các trang web khác

 

3. Thời gian lưu trữ

Cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn và được truyền từ máy tính của bạn sang phía chúng tôi. Do đó, với tư cách là người dùng, bạn toàn quyền kiểm soát việc sử dụng các cookie này. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế quy trình truyền cookie. Bạn có thể xóa cookie đã lưu trên máy tính của mình bất kỳ lúc nào.

 

4. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Bạn luôn có thể quản lý tất cả các cài đặt cookie Tiếp thị thông qua hộp tùy chọn cookie trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie bằng cách thiết lập cài đặt phù hợp với phần mềm trình duyệt của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm vậy, có thể bạn sẽ không sử dụng được tất cả các tính năng của trang web này.

 

VII. Biểu mẫu liên hệ và Email liên hệ 
1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trang web của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng liên hệ với SCHOTT qua thư. Nếu bạn sử dụng chức năng này, dữ liệu liên hệ sẽ được mã hóa, truyền cho chúng tôi và được lưu lại. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu, tùy thuộc vào bản chất của việc liên hệ. Tại thời điểm gửi tin nhắn, những dữ liệu sau cũng được lưu trữ:

 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ đăng ký

Trong trường hợp này, chúng tôi không chuyển bất kỳ dữ liệu nào cho bên thứ ba. Dữ liệu chỉ được sử dụng để xử lý quá trình đối thoại.

Tuy nhiên, bạn có cơ hội để đồng ý nhận thông tin về kính đặc biệt và gốm thủy tinh từ SCHOTT. Nếu bạn tìm thấy tùy chọn này trong một biểu mẫu cụ thể, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theo những gì bạn đồng ý đi kèm cùng tùy chọn này.

 

2. Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu truyền đi trong quá trình gửi e-mail nằm ở Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung Nếu việc liên hệ qua email nhằm mục đích ký kết hợp đồng, thì cơ sở pháp lý bổ sung cho quá trình xử lý nằm ở Điểm b, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung

 

3. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn từ dữ liệu được mã hóa để giải quyết việc mà bạn liên hệ. Trong trường hợp liên hệ qua e-mail, quá trình này cũng bao gồm quyền lợi chính đáng cần thiết trong việc xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Các dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa ngay khi mục đích thu thập dữ liệu ban đầu hết giá trị. Đối với dữ liệu cá nhân được trích từ biểu mẫu liên hệ hay được gửi qua e-mail, quá trình tương tự cũng diễn ra ngay khi kết thúc đối thoại. Đối thoại sẽ kết thúc khi các tình tiết liên quan cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Dữ liệu cá nhân bổ sung được thu thập trong quá trình gửi sẽ bị xóa trong thời gian tối đa 90 ngày.

 

5. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Tất nhiên, bạn có thể thay đổi sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, bạn có thể phản đối việc chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra tình huống đó, cuộc trò chuyện sẽ không thể tiếp tục nữa.

 

VIII. Thư thông báo
1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký nhận thư thông báo miễn phí. Nếu bạn đăng ký nhận thư thông báo, dữ liệu liên hệ được mã hóa sẽ được truyền cho chúng tôi và lưu lại.

Tại thời điểm đăng ký nhận thư thông báo, những dữ liệu sau cũng được lưu trữ:

 • Ngày và giờ đăng ký

Là một phần của quy trình đăng ký, bạn đồng ý cho phép dữ liệu cá nhân của mình được xử lý, để nhận thông tin về kính đặc biệt và gốm thủy tinh từ SCHOTT. Cụ thể là, bạn đã chấp thuận nội dung sau:

“Tôi đồng ý để SCHOTT AG gửi cho tôi những e-mail chứa thông tin về các sản phẩm kính đặc biệt và sản phẩm gốm thủy tinh. Dữ liệu của tôi sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Sau khi đăng ký, tôi có thể hủy bất cứ lúc nào. “

Bạn có thể gửi Email thông báo việc hủy đăng ký tới địa chỉ unsubscribe@mailing.schott.com hoặc bằng fax, hoặc qua đường bưu điện. Hơn nữa, bạn có thể hủy đăng ký này bằng cách sử dụng liên kết hủy bỏ trong mọi e-mail tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi.

 

2. Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu sau khi người dùng đăng ký nhận thư thông báo nằm ở Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung

 

3. Mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Mục đích của việc thu thập địa chỉ email của bạn là để phục vụ cho việc gửi thư thông báo và quảng cáo các ưu đãi sản phẩm của chúng tôi. Mục đích của việc thu thập các dữ liệu cá nhân khác trong quy trình đăng ký là để tránh lạm dụng dịch vụ hoặc địa chỉ email.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi mục đích ban đầu cho việc thu thập dữ liệu hết giá trị. Địa chỉ email của bạn vẫn sẽ được lưu khi đăng ký nhận thư thông báo của bạn còn hoạt động.

 

5. Phản đối quá trình xử lý và xoá bỏ

Tất nhiên, bạn có thể thay đổi sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

 

 

IX. Dịch vụ của bên thứ ba

Ở một số phần trên trang web, chúng tôi có hiển thị các yếu tố nội dung nhận được từ các bên thứ ba (”nhà cung cấp bên thứ ba”).

 

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Đối với việc tích hợp này, các nhà cung cấp bên thứ ba của những nội dung này cần phải xử lý địa chỉ IP của bạn, vì họ không thể gửi nội dung đến trình duyệt mà không có địa chỉ IP. Do đó, việc cung cấp địa chỉ IP là bắt buộc để hiển thị các nội dung hoặc chức năng này 

 

2. Cơ sở pháp lý và mục đích của quy trình xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý của quy trình xử lý dữ liệu sau khi người dùng đăng ký nhận thư thông báo nằm ở Điểm f, Khoản 1, Điều 6 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung – quyền lợi chính đáng của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ hiệu quả, kinh tế và tiết kiệm cho bạn.

 

3. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

a) Google Maps

Chúng tôi tích hợp các bản đồ của dịch vụ “Google Maps” từ Google. Dữ liệu được xử lý có thể bao gồm địa chỉ IP và dữ liệu vị trí của người dùng. Những dữ liệu này sẽ không được thu thập mà không có sự đồng ý của người dùng (thường nằm trong phần cài đặt của thiết bị di động).

Bạn có thể tìm thêm thông tin về dịch vụ này tại địa chỉ https://policies.google.com/privacy và từ chối việc sử dụng dữ liệu bằng cách cài đặt một plugin được cung cấp tại http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b) Các video trên YouTube 

Các video của chúng tôi được lưu trữ trên http://www.YouTube.com nhưng cũng có thể được phát trực tiếp từ trang web của chúng tôi. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), là nhà vận hành những phần mềm cần thiết đối với plugin cần thiết của trang web.

Chúng tôi tích hợp các video thông qua “chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng”. Chế độ này đảm bảo YouTube không nhận được dữ liệu nào về bạn dưới tư cách là người dùng nếu bạn không cho phát video. Chỉ khi video được phát, YouTube mới nhận được thông tin bạn đã truy cập vào trang phụ tương ứng của trang web của chúng tôi. Quá trình này xảy ra mà bạn không nhất thiết phải đăng nhập bằng tài khoản người dùng được YouTube cung cấp.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Google, dữ liệu của bạn sẽ được chỉ định trực tiếp vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn hồ sơ của mình liên kết với YouTube, bạn phải đăng xuất trước khi nhấn nút phát. YouTube lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ người dùng và sử dụng dữ liệu này để quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc thiết kế trang web của mình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Những đánh giá như vậy được thực hiện theo yêu cầu cụ thể (ngay cả với người dùng chưa đăng nhập) để cung cấp quảng cáo theo nhu cầu và thông báo các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi cho những người dùng mạng xã hội khác. Bạn có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng này. Bạn có thể liên hệ với YouTube để thực hiện quyền lợi này của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về mục đích thu thập, phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của YouTube trong Chính sách quyền riêng tư. Bạn cũng sẽ tìm thấy các thông tin khác về các quyền của mình và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư tại https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Captcha

Trong một số trường hợp nhất định, trang web này sử dụng Google reCAPTCHA v2 để ngăn việc sử dụng hộp văn bản từ các chương trình/ bot tự động. Dịch vụ này nhằm tăng tính bảo mật của trang web và ngăn cản THƯ RÁC đối với người dùng. Đây cũng là quyền lợi chính đáng của chúng tôi và để chúng tôi được thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình. Dữ liệu được thu thập là các thông tin phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như dữ liệu thiết bị và ứng dụng, cũng như kết quả của quá trình kiểm tra bảo mật. Thông tin này sẽ được chuyển đến Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dữ liệu sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Chính sách bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy. Các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại: https://developers.google.com/recaptcha/https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

d) POWR “Social Feed"

Để cung cấp các bài đăng trên mạng xã hội ở định dạng tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng ứng dụng “Social Feed”. Nhà cung cấp ứng dụng là POWR Inc. Bản thân ứng dụng không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Ứng dụng cũng không tích hợp trực tiếp các kênh truyền thông xã hội. Điều này đảm bảo các kênh truyền thông xã hội được tích hợp sẽ không nhận được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn dưới tư cách là người dùng nếu bạn không chọn bài đăng. Chúng tôi đã nhấn mạnh điều này trước khi hiển thị nội dung bên ngoài và chuyển dữ liệu cá nhân sang kênh truyền thông xã hội tương ứng. Sau đó, bạn có thể đồng ý chuyển dữ liệu và xem nội dung bằng cách nhấn vào nút tương ứng. Chỉ khi đó, trang kênh truyền thông xã hội tương ứng mới nhận được thông tin là bạn đã truy cập vào trang phụ tương ứng của trang web của chúng tôi. Quá trình này xảy ra dù bạn có sử dụng tài khoản người dùng của trang mạng xã hội liên quan hay không, hay bạn có đang đăng xuất khỏi trang mạng xã hội đó hay không.

Ngoài ra, chúng tôi còn có tùy chọn đồng ý vĩnh viễn với việc hiển thị nội dung được nhúng trên các kênh truyền thông xã hội. Lựa chọn sẽ được lưu vĩnh viễn trong trình duyệt Internet của bạn. Bạn có thể thay đổi lựa chọn của mình bất cứ lúc nào.

Ứng dụng “Social Feed” tích hợp các kênh truyền thông xã hội sau:

 • Instagram: https://www.instagram.com/schottceran/
 • Facebook:
  • https://www.facebook.com/SCHOTT.CERAN
  • https://www.facebook.com/SCHOTT.CERAN.international/
 • Pinterest: https://www.pinterest.de/schottceran/
 • Youtube: https://www.youtube.com/c/Schottceran-int

Thông tin chi tiết về việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như loại hình, phạm vi và mục đích sử dụng thông tin của nhà điều hành mạng xã hội có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nhà điều hành tương ứng:

 • Instagram - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland - https://help.instagram.com/155833707900388
 • Facebook - Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland - https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
 • Pinterest - Pinterest Europe Ltd., Palmerston Hous, 2nd Floor, Fenian, Street, Dublin 2, Ireland – https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
 • YouTube - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Irland - https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf

 

X. Những đối tượng nhận dữ liệu cá nhân tiềm năng

SCHOTT là một tập đoàn hoạt động ở quy mô toàn cầu, có các công ty độc lập về mặt pháp lý, các quy trình kinh doanh, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật ở phạm vi xuyên quốc gia.

Dữ liệu thu thập trên các trang web này luôn được SCHOTT AG thu thập và xử lý. Trong trường hợp cần thiết, dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ với các chi nhánh.

Là một phần trong quy trình cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, trong một số trường hợp nhất định, thông tin của bạn có thể được chuyển cho các bên thứ ba nằm trong chuỗi xử lý đơn hàng của chúng tôi, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Khi chuyển giao thông tin cá nhân cho các bên thứ ba này, chúng tôi tự giới hạn những thông tin cần thiết đối với quy trình cung cấp dịch vụ đã được đề cập, và chúng tôi đảm bảo rằng việc thực hiện quy trình chuyển giao tuân thủ các biện pháp bảo mật dữ liệu bắt buộc. SCHOTT sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đã thực hiện cam kết bảo vệ dữ liệu và xử lý thông tin của bạn theo luật hiện hành.

Ngoài ra, SCHOTT có thể được tòa án hoặc quan chức chính phủ yêu cầu cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan của bạn. Tương tự như vậy, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn để khẳng định hoặc phản đối các yêu sách hợp pháp. Trong trường hợp tiếp quản hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể cần được cung cấp hoặc chuyển giao cho những bên mua thực tế hoặc tiềm năng. Trong trường hợp này, SCHOTT sẽ cố gắng thực hiện mức độ bảo vệ dữ liệu cao nhất có thể và sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

XI. Quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
1. Quyền thông tin

Bạn luôn sở hữu dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Tất nhiên, bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng quyền của mình theo Điều 15 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, và bằng văn bản yêu cầu kèm theo bằng chứng về danh tính của mình khi yêu cầu SCHOTT xác nhận chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân gì liên quan đến bạn, và xử lý chúng như thế nào.

 

2. Quyền cải chính

Bạn có quyền chỉnh sửa và/hoặc yêu cầu SCHOTT bổ sung, nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý không chính xác hoặc không đầy đủ. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa yêu cầu này ngay lập tức.

 

3. Quyền xóa bỏ

Đương nhiên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

 

4. Quyền hủy bỏ cho phép bảo vệ dữ liệu

Bạn cũng có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình trong việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào. Việc hủy bỏ này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn cho đến thời điểm thu hồi.

 

5. Quyền hạn chế quy trình xử lý

Tương tự, theo các điều kiện trong Điều 18 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, bạn có quyền yêu cầu hạn chế chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

6. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, cụ thể là ở Quốc gia thành viên nơi bạn đang cư trú, ở nơi làm việc hoặc ở nơi bị tình nghi vi phạm, nếu bạn tin rằng quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đã vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung. Điều này không làm ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý hoặc hành chính khác của bạn.